جوانه گندم خشک

قیمت جوانه گندم خشک شده با کیفیت در بازار
gallery آبان, 1397 2 نظر جوانه گندم
قیمت جوانه گندم خشک شده با کیفیت در بازار آزاد ایران با قیمت یک کیلو پودر جوانه ی گندم خشک درجه یک برابر است و در آبان 97 به مبلغ 6500 تومان به فروش می رسد. در این مقاله از قیمت جوانه گندم خشک آسیاب شده و آسیاب نشده ...
بیشتر بدانید