قیمت جوانه گندم کیلویی

قیمت فروش پودر جوانه گندم کیلویی
شهریور, 1399 بدون نظر جوانه گندم, پودر جوانه گندم
قیمت پودر جوانه گندم کیلویی مانند هر کالای دیگری، تابعی از عوامل مختلف از قبیل: دستمزد نیروی کار، کیفیت محصول نهایی و صادراتی بودن یا نبودن می باشد البته فاکتور
بیشتر بدانید