پودر جوانه گندم کیلویی

توزیع پودر جوانه گندم سمنو 10 کیلویی
آذر, 1399 بدون نظر جوانه گندم, پودر جوانه گندم
همان طوری که می دانید مایه اصلی تشکیل دهنده انواع سمنو جوانه گندم می باشد. پودر ارائه شده بدست آمده از نمونه های گندم تازه می باشد تا سمنو بدست آمده در نهایت دا
بیشتر بدانید